Debugging by thinking

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1555583059

Ký hiệu phân loại: 005.1

Thông tin xuất bản: [kđ] :Elsevier Digital Press, 2004,

Mô tả vật lý: 567 tr. ;

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn