Core-plus mathematics preparation for calculus. Course 4

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eric W Hart, Christian R HIrsch, Harodl L Schoen, Jame T Trey, Anne E Watkins

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0076657902

Ký hiệu phân loại: 510 Mathematics

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2015

Mô tả vật lý: 646p. ; , 28cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 119644

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 510.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH