Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp thành phố chủ đề bàn về nội dung và phương pháp giảng dạy lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán trong xu thế hội nhập

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hồ Đắc Lộc

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6049224799

Ký hiệu phân loại: 332.07 Financial economics

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2017

Mô tả vật lý: 509tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 119657

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 16
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6F
Sai Gon Campus
3F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.070
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH