Giáo trình công nghệ xử lý chất thải rắn

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đinh Xuân Thắng, Nguyễn Văn Phước

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6047330317

Ký hiệu phân loại: 628.44 Solid wastes (Refuse)

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2015

Mô tả vật lý: 447tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 119815

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23A
Sai Gon Campus
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.440
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH