Giáo trình thực hành thiết kế vi mạch số bằng Vhdl - XilinX
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786049663840

Ký hiệu phân loại: 621.395 Circuitry

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thanh niên, 2018,

Mô tả vật lý: 416tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Vi mạch số -- Thiết kế

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21F
Sai Gon Campus
7H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.395


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH