Quản lý môi trường :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786047336104 :

Ký hiệu phân loại: 658.4083

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2016, Tái bản lần thứ hai, có chỉnh sửa bổ sung

Mô tả vật lý: 590tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 119853

Môi trường -- Quản lý

DÃY KỆ
27C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
12D
*Ký hiệu xếp giá:  658.408
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn