Vi điều khiển và ứng dụng Giáo trình thực hành PIC : Tài liệu thực hành dùng cho các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành điện - điện tử - cơ điện tử - viễn thông - tự động điều khiển - kỹ thuật máy tính
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786049666452 :

Ký hiệu phân loại: 629.89 Computer control

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thanh niên, 2018,

Mô tả vật lý: 368tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Điều khiển tự động (PLC)-- Vi điều khiển -- Ứng dụng

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 8
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23B
Sai Gon Campus
9A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.890


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH