Chuyên ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử = : Fachkunde elektrotechnik
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9783808531884


Thông tin xuất bản: TP.HCM :Trẻ, 2018, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 646tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Điện tử-- Kỹ thuật điện tử-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH