Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác hợp lý giá trị di sản văn hóa thế giới vật thể
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786048414375 :

Ký hiệu phân loại: 338.4791 Secondary industries and services

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng :Đà Nẵng, 2016,

Mô tả vật lý: 238tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Du lịch -- Phát triển ; Di sản văn hóa

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8E
Sai Gon Campus
3K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 338.479


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH