Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Phan Huy Lê, ,

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ISBN:  9786046239857 :

Ký hiệu phân loại: 959.7 Vietnam

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội , 2018, Tái bản lần thứ nhất

Mô tả vật lý: 1031tr. : , hình ảnh, bảng, bản đồ ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Di sản văn hóa -- Việt Nam ; Lịch sử

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
33C
Sai Gon Campus
11E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 959.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH