Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng: Kinh nghiệm cho Việt Nam :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786049446023

Ký hiệu phân loại: 382.3095

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học xã hội, 2016,

Mô tả vật lý: 217 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 120008

Chính sách thương mại; Hàn Quốc ; Nhật Bản ; Trung Quốc ;

DÃY KỆ
12A
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  382.309
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn