10 ngày tập trung ôn tập cho bài thi toefl iBT = 10 days crash course
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9786045867020 :


Thông tin xuất bản: TP.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2017,

Mô tả vật lý: 351 tr. ; , 21cm + , 1CD

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
4I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH