10 ngày tập trung ôn tập cho bài thi toefl iBT =

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786045867020 :

Ký hiệu phân loại: 428

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Tổng hợp TP.HCM, 2017,

Mô tả vật lý: 351 tr. ; , 21cm + , 1CD

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 120011

Tiếng Anh;

DÃY KỆ
15C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
5A
*Ký hiệu xếp giá:  428
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn