Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đào Phương Liên, Đoàn Đức Hiếu, Dương Văn Duyên, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Viết Thông, Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh, Trần Hùng, Vũ Tình

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia, 2017

Mô tả vật lý: 491tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 120020

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.400


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH