Những món mì đặc sắc

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tiền Dĩ Bân, Tiểu Quỳnh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 641.822 Pasta dishes

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2005

Mô tả vật lý: 88tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 120118

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 641.822
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH