Hành trình doanh nhân khởi nghiệp- Tập Kỹ năng nghề nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.11 Initiation of business enterprises

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa Thông tin, 2007,

Mô tả vật lý: 266tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Kỹ năng nghề nghiệp .-- Khởi nghiệp-

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
26A
Thư viện AB
9F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.110


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH