Địa kỹ thuật

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786047601820

Ký hiệu phân loại: 624.151

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao thông vận tải, 2015,

Mô tả vật lý: 295tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 120154

Địa kỹ thuật-

DÃY KỆ
8A
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 624.151
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn