Đánh giá ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất bún đến môi trường và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường tại huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Linh, Thái Văn Nam

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 120168

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 363.700
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH