Hệ thống điện - điện tử ô tô

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Bản, Nguyễn Văn Nhanh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.254 Ignition, electrical, electronic systems of internal-combustion engines

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: 248tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 120201

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH