Đánh giá các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với các dịch vụ hỗ trợ sinh viên tại trường đại học Công Nghệ tp. HCM

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.812

Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech, 2018,

Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 120203

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn