Tư tưởng Hồ Chí Minh
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.4346 Marxian systems

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2015,

Mô tả vật lý: 122tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Political and social views; Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Quan điểm chính trị và xã hội

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.434


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH