Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh một thành viên Dịch vụ Công ích quận 2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cù Thị Hồng Thu, Lại Tiến Dĩnh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.3 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 30 cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 120226

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH