Thực hành hóa vô cơ - hóa lý

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 615.19

Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech, 2018,

Mô tả vật lý: 28tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 120253

Hóa vô cơ-

DÃY KỆ
20E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
7B
*Ký hiệu xếp giá:  615.190
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn