Tính toán, thiết kế hệ thống XLNT công ty TNHH cao su Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, công suất 500M3/ngày.đêm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo, Tôn Thất Lãng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.3 Sewage treatment and disposal

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 103tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 120256

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH