Phân tích hệ thống điện lai năng lượng mặt trời và gió

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Huỳnh Châu Duy, Nguyễn Văn Út

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.312 Generation, modification, storage

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 135tr. ;

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 120313

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH