Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy lên sự nhân chồi và tạo cây lan giả hạc châu như in vitro

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 571.5382

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018,

Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 120392

;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
1A
*Ký hiệu xếp giá:  571.538
Chưa có video
1


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn