Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động dịch vụ kiểm toán độc lập - nghiên cứu thực nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2018,

Mô tả vật lý: 163tr. ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH