Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2018,

Mô tả vật lý: 111tr. ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH