Telecommunications challenges in developing countries
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Andrew Dymond, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0821357840

Ký hiệu phân loại: 384.64 Activities and services

Thông tin xuất bản: nt :World Bank, 2004,

Mô tả vật lý: 39 tr. ;

Ngôn ngữ: Tieng AnhTHƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH