Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất chế phẩm NPV (Nucleo Polyherosis) trên ký chủ sâu khoang Spodoptera litura

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 579.2436

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018,

Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 120602

;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  579.243
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn