Irrational persistence :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9781119240082

Ký hiệu phân loại: 338.766458

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey :Wiley, 2016,

Mô tả vật lý: xviii, 170 pages ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 120609

BUSINESS & ECONOMICS / Entrepreneurship; Businesspeople ; United States ; Biography.; Entrepreneurship.; Garden Fresh (Firm); Snack food industry ; United States.; Success in business.; Zilko, Dave, ; 1963-;

DÃY KỆ
08F
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  338.766
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn