Automotive engines : control, estimation, statistical detection
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9783642001635

Ký hiệu phân loại: 629.2504 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Berlin :Springer, 2009,

Mô tả vật lý: 212p. ;, xii, 215 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Motors ; Technological innovations.; Automobiles -- Motors.; swd; Kraftfahrzeugmotor. -- Kraftfahrzeugmotor.-


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH