Classroom manual for automotive electricity & electronics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: New York :Delmar, 2011,

Mô tả vật lý: 1298p. ;

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Electric equipment ; Maintenance and repair.; Automobiles -- Electronic equipment ; Maintenance and repair.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH