Automotive Embedded Systems Handbook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.2 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Boca Raton :CRC Press, 2009,

Mô tả vật lý: 490tr. ;

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Automatic control ; Equipment and supplies.; Automobiles -- Electronic equipment.; Automotive computers.-- Embedded computer systems.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH