Automotive Development Processes : Processes for successful customer oriented vehicle development
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Julian Weber, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.2 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: New York :Springer, 2009,

Mô tả vật lý: 321p. ;

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Design and construction.; Project management.-- Systems integration.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH