Automotive software engineering : Grundlagen, prozesse,methoden und werkzeuge effizient einsetzen
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.2 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: German :Vieweg + Teubner Verlag, 2010,

Mô tả vật lý: 347tr. ;

Ngôn ngữ:


Automotive computers.-- Software engineering.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH