Automotive transmissions : Fundamentals, Selection, Design and application
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9783642162138

Ký hiệu phân loại: 629.2 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: New York :Springer-Verlag Berlin Heidellberg, 2011, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xxiv, 715 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Transmission devices.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH