Automotive transmissions : Fundamentals, selection, design and application
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  354065903X

Ký hiệu phân loại: 629.244 Transmission devices

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York :Springer, 1999,

Mô tả vật lý: xxii, 448 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Transmission devices.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH