The automotive chassis. Vol.1, Components design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1402086733

Ký hiệu phân loại: 629.24 Chassis

Thông tin xuất bản: New York :Springer, 2009.,

Mô tả vật lý: 633p. ;

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Chassis ; Design and construction.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH