A field guide to automotive technology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ed Sobey, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781556528125

Ký hiệu phân loại: 629.2 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: America :Chicago review Press, 2009,

Mô tả vật lý: 207 p. : , ill. ; , 18 cm.

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Popular works.; Mechanics -- Popular works.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH