Automotive Detailing : A complete car care guide for auto enthusiasts and detailing professionals
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Don Taylor, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1557882886

Ký hiệu phân loại: 629.2872 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: New York, N.Y. :HP Books, 1998., 1st ed.

Mô tả vật lý: vi, 121 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Automobile detailing.-- Automobiles -- Conservation and restoration.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH