Careers in Focus : Automotives
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0816073007

Ký hiệu phân loại: 629.222 Passenger automobiles

Thông tin xuất bản: New York :Ferguson, 2009,

Mô tả vật lý: 188 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 120696
1. Automobile industry and trade
  - Vocational guidance ; Juvenile literature.; Automobile industry and trade
  - Vocational guidance.1. Automobile industry and trade
  - Vocational guidance
2. Juvenile literature.
3. Automobile industry and trade
  - Vocational guidance.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH