International Conference on Brakes 2000 : Automotive Braking Technologies for the 21st Century
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1860582613

Ký hiệu phân loại: 629.246 Brakes

Thông tin xuất bản: UK :Proffesional Engineering Publishing Ltd, 2000,

Mô tả vật lý: viii, 280 : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Congresses.; Brakes

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH