Automotive computer controlled systems : diagnostic tools and techniques
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0750650893

Ký hiệu phân loại: 629.27 Other equipment

Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston :Butterworth-Heinemann, 2001, 1st edition

Mô tả vật lý: x, 252 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Maintenance and repair.; Automotive computers.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH