Automotive Science and Mathematics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Allan Bonnick, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.2 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Amsterdam :Elsevier Ltd, 2008, 1st

Mô tả vật lý: 265p. ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH