Classroom manual for automotive suspension & steering systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Don Knowles, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.243 Suspension systems

Thông tin xuất bản: UK :Delmar Cengage Learning, 2011, 4th ed.

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH