e-Human resources management : managing knowledge people

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mario Arias-Oliva, Teresa Torres-Coronas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1591404355

ISBN-10: 1591404363

ISBN-10: 1591404371

Ký hiệu phân loại: 658.300285 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Idea Group Pub., 2005

Mô tả vật lý: xiii, 279 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12073

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH