e-Human resources management : managing knowledge people
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1591404355


Thông tin xuất bản: Hershey, PA :Idea Group Pub., 2005,

Mô tả vật lý: xiii, 279 p. : , ill. ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 12073
1. Information technology
  - Management.; Knowledge management.
  - Personnel management.-1. Information technology
  - Management.
2. Knowledge management.
  - Personnel management.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH