Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật xây dựng khu dân cư Thảo điền quận 2 thành khu dân cư sinh thái guyễn Thị Kim Ngân ; Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học).
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 577.56 +Urban ecology

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2017,

Mô tả vật lý: 155 .tr ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH