Metal Matrix Composites : Custom-made Materials for Automotive and Aerospace Engineering

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Karl U Kainer

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 620.118 *Composite materials

Thông tin xuất bản: Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006

Mô tả vật lý: 323tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 120769

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH