Automotive Painting Technology : A Monozukuri-Hitozukuri Perspective

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kozo Saito, Abraham Salazar, Kimio Toda

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 629.234 Manufacturing techniques

Thông tin xuất bản: Netherlands : Springer Science+Business Media Dordrecht, 2013.

Mô tả vật lý: 184tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 120772

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH