Business to business electronic commerce
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1930708092

Ký hiệu phân loại: 658.84 Export marketing

Thông tin xuất bản: nt :Information Science Pub., 2002,

Mô tả vật lý: 293 tr. ;

Ngôn ngữ:


Electronic commerce. =-- Industrial procurement -- Management ; Computer networks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH